Manuál pro celostní přístup k matematice – v angličtině

Manual For An Integrated Approach To Mathematics

kód: 519101

Claus-Dieter Kaul: Pomůcková kniha - šanon s vyjímatelnými listy - která na 241 straně podrobně popisuje práci s pomůckami pro výuku matematiky a geometrie. Po seznámení s červeno-modrými tyčemi jsou dále popsány způsoby práce s perlovým materiálem, výuka početních operací sčítání, odčítání, dělení, násobení i mocniny dvojčlenů a trojčlenů. Zahrnuty jsou i pomůcky pro počítání s desetinnými čísly a počty v jiných než desítkových soustavách. V geometrii jsou probírány jednotlivé geometrické pojmy, obsahy, povrchy, zajímavosti jako Platónova tělesa a další. Manuál obsahuje mnoho barevných fotografií, které detailně ilustrují postupy práce. Publikace je dostupná také v češtině (519103) a v němčině (519102).

Cena bez DPH 2 552,97 Kč
Cena s DPH 2 808,26 Kč