O metodě - M.Montessori

Celkem 38 položek

BOOK DR. MONTESSORI'S OWN HANDBOOK

Dr. Montessori’s Own Handbook
BOOK DR. MONTESSORI'S OWN HANDBOOK

Maria Montessori: poznámky M. Montessori k používání a záměrům Montessori kurikula. 189 stran, brožovaná vazba, 1965

Kód: 533200 406 Kč

BOOK THE MONTESSORI METHOD

The Montessori Method
BOOK THE MONTESSORI METHOD

Maria Montessori: Teorie a praxe „Casa Dei Bambini“. Kniha ukazuje rodičům a učitelům, jak dát dítěti svobodu učit se skrz jeho vlastní úsilí. 376 stran, brožovaná vazba, 1964

Kód: 533400 469 Kč

BOOK THE CHILD, SOCIETY AND THE WORLD

The Child, Society And The World - Clio
BOOK THE CHILD, SOCIETY AND THE WORLD

Maria Montessori: Projevy a přednášky napsané Marií Montessori na téma mír, uvědomění a připravenost pro život nebo univerzální zodpovědnost.

Kód: 534500 602 Kč

BOOK THE DISCOVERY OF THE CHILD (1972)

The Discovery Of The Child - Ballantine
BOOK THE DISCOVERY OF THE CHILD (1972)

Maria Montessori: Tato kniha, prvně vydaná v roce 1948, jasně vymezuje základní principy Montessori přístupu ke vzdělávání, který je založen na řadě skutečných objevů Dr. Marie Montessori. Použití těchto principů překračuje hranice tříd, kultur či náboženského přesvědčení a týká se celého lidského vývoje. 339 stran, brožovaná vazba, 1972

Kód: 540000 301 Kč

BOOK LOOK AT THE CHILD

Look At The Child
BOOK LOOK AT THE CHILD

Aline D. Wolf: Citáty Marie Montessori doplněné fotografiemi malých dětí v každodenních situacích. 64 stran, brožovaná vazba, 1978

Kód: 541300 276 Kč

La Mente absorbente del nino

La Mente absorbente del nino
La Mente absorbente del nino

Absorbující mysl ve španělštině.

Kód: 545300 568 Kč

BOOK THE ABSORBENT MIND (2007)

The Absorbent Mind - Montessori-Pierson Publishing Company
BOOK THE ABSORBENT MIND (2007)

Maria Montessori: Absorbující mysl. Jedna ze základních teoreticko-filozofických knih Marie Montessori. Obsáhle pojednává o budování lidské osobnosti a přirozenosti učení. Kniha překládá revoluční ideje M. Montessori o vzdělávání. Zdůrazňuje odpovědnost dospělých během základní etapy sebe-formování osobnosti člověka. 268 stran, brožovaná vazba, 2007, dotisk z roku 2014, Montessori-Pierson Publishing Company

Kód: 546000 602 Kč

BOOK THE DISCOVERY OF THE CHILD (2002)

The Discovery Of The Child - Clio
BOOK THE DISCOVERY OF THE CHILD (2002)

Maria Montessori: Tato kniha, prvně vydaná v roce 1948, jasně vymezuje základní principy Montessori přístupu ke vzdělávání, který je založen na řadě skutečných objevů Dr. Marie Montessori. Použití těchto principů překračuje hranice tříd, kultur či náboženského přesvědčení a týká se celého lidského vývoje. 339 stran, brožovaná vazba, 2002

Kód: 546100 602 Kč

BOOK EDUCATION FOR A NEW WORLD (1999)

Education For A New World - Clio
BOOK EDUCATION FOR A NEW WORLD (1999)

Maria Montessori: Tato kniha je určena rodičům a učitelům dětí mladších 6 let. Bere v úvahu biologické a psychologické aspekty dětského vývoje. Montessori přístup podněcuje dospělé směrem k novému pohledu: péče o dítě se mění z dřiny a potlačování na radostnou a přirozenou spolupráci. 69 stran, brožovaná vazba, 1999

Kód: 546200 502 Kč

BOOK TO EDUCATE THE HUMAN POTENTIAL (1996)

To Educate The Human Potential - Clio
BOOK TO EDUCATE THE HUMAN POTENTIAL (1996)

Maria Montessori: Obsáhlá studie dětského vývoje. Kniha doplňuje svazek 'Education for a New World'. 85 stran, brožovaná vazba, 1996, Clio

Kód: 546300 502 Kč

BOOK THE FORMATION OF MAN (1996)

The Formation Of Man - Clio
BOOK THE FORMATION OF MAN (1996)

Maria Montessori v této knize naléhá na dospělé, aby porozuměli zákonům vývoje, a bojuje za přebudování systému vzdělávání, který je paradoxně zaujatý proti dětem. Poprvé vyšlo v roce 1955, kniha obsahuje také kapitolu o světovém analfabetismu, problému vážného významu, jenž přetrvává dodnes. 99 stran, brožovaná vazba, 1996, Clio

Kód: 546400 502 Kč

BOOK WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT YOUR CHILD (1998)

What You Should Know About Your Child - Clio
BOOK WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT YOUR CHILD (1998)

Maria Montessori: Hodnotný průvodce metodou pro rodiče založený na přednáškách Dr. Montessori. Zjednodušuje její významné vzdělávací principy a představuje je tak, že jsou lehko pochopitelné. 99 stran, brožovaná vazba, 1998

Kód: 546500 502 Kč

BOOK EDUCATION AND PEACE (1977)

Education And Peace - Clio
BOOK EDUCATION AND PEACE (1977)

Maria Montessori: sbírka veřejných projevů na téma budoucnosti lidstva. Naléhavě vysvětluje svůj pohled na formu vzdělávání, jako pomoc světu v jeho současné situaci. 119 stran, brožovaná vazba, 1997

Kód: 546700 502 Kč

BOOK THE CHILD IN THE FAMILY (1995)

The Child In The Family - Clio
BOOK THE CHILD IN THE FAMILY (1995)

Maria Montessori: Dítě v rodině. M. Montessori v této knize zkoumá napětí ve vztahu dospělých a dítěte. Pojednává o úskalích každodeního života, v jehož rámci dospělí potřebují rozeznávat a napravovat své vlastní nedostatky, tak aby se stali přínosem pro dítě. Montessori zdůrazňuje důležitost připraveného prostředí a roli, kterou hraje při vytváření charakteru dítěte. 75 stran, brožovaná vazba, 1995

Kód: 546800 502 Kč

BOOK THE ADVANCED MONTESSORI METHOD, vol. 1 (2002)

The Advanced Montessori Method: Volume 1 - Clio
BOOK THE ADVANCED MONTESSORI METHOD, vol. 1 (2002)

Maria Montessori: Toto dílo založené na vědecké pedagogice, vychází ve dvou dílech. Tento první díl pojmenovaný „Spontánní činnosti ve vzdělávání“ začíná přehledem vnitřního a vnějšího života dítěte a zdůrazňuje důležitost připraveného prostředí při vzdělávání. Na něj navazuje díl druhý, nazvaný „Základní Montessori materiály“ (kód 547000). Oba díly rozebírají používání Montessori principů ve vzdělávání dětí mezi sedmým a jedenáctým rokem. 273 stran, brožovaná vazba, 2002

Kód: 546900 602 Kč
Celkem 38 položek