Tabletto – živočichové

TABALETTO ANIMALS

kód: 304400

S Tablettem děti procvičují své vnímání v několika rovinnách, jako například uvědomění si množství, barev, tvarů a detailů v celku, což jsou důležitá cvičení k zrakovému rozlišování. Práce s materiálem podněcuje a vyžaduje použití konceptuálního myšlení a představivosti. Dále podněcuje vývoj řeči. Materiál dovoluje samostatnou kontrolu. Obsahuje: hrací desku s rámečkem, 24 potištěných detiček s kontrolou, návod. Tabletto - živočichové lze doplnit Tablettem - tvary (304300) a Tablettem - počítání 1-10 (404200).

Cena bez DPH 670,00 Kč
Cena s DPH 810,70 Kč